TRAUMATIETOUDESTA JA TERAPEUTTISESTA KIRJOITTAMISESTA VOIMAVAROJA JA TYÖMENETELMIÄ ASIAKASTYÖHÖN

TRAUMATIETOUDESTA JA TERAPEUTTISESTA KIRJOITTAMISESTA VOIMAVAROJA JA TYÖMENETELMIÄ ASIAKASTYÖHÖN

Miksi terveydenhoidon ammattilaiset tarvitsevat “traumainformointia”?
Kaikki terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat tietoa, jonka avulla voivat tunnistaa asiakkaidensa traumataustan. Lapsuuden kaltoinkohtelu ja laiminlyönnit aiheuttavat terveysongelmia ja heikentävät hyvinvointiamme. Tieteellinen tutkimus vahvistaa, että lapsuuden tunnehaavoilla, traumoilla, voi olla kauaskantoiset vaikutukset elämässämme. Ne altistavat fyysisten sairauksien lisäksi myös oppimisvaikeuksille, mielenterveys- ja sosiaalisille ongelmille. Tunnehaavat aiheuttavat myös puutoksia itsesäätelyssä ja itsemyötätunnossa sekä vaikeuttavat oppimista. Myös terveydenhoidon ammattilaiset itse voivat sijaistraumatisoitua ja alkaa kärsiä empatiauupumuksesta.

Tällä orientaatiokurssilla tutustumme traumojen ja lapsuuden kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien (ACE) seuraamuksiin. Käymme läpi psykoedukatiivisia työkaluja ja terapeuttisen kirjoittamisen menetelmiä, joiden avulla ihmisiä voidaan opettaa havainnoimaan, ilmaisemaan ja säätelemään vireystilaansa, tunnetilojaan ja omaa autonomista hermostoaan.

Hyvä itsetuntemus ja empatia ovat tärkeimpiä asioita traumainformoidussa järjestelmässä toimiville ammattilaiselle. Terapeuttisen kirjoittamisen menetelmät tarjoavat yhden tien empatiaan ja itsetuntemukseen. Koulutuspäivän aikana tutustumme luovan kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin itsetuntemuksen lisääjänä, omien traumojen työstämiskeinona, yhteisöllisyyden luojana sekä empatiaa lisäävänä työkaluna asiakaskohtaamisissa.

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset?

Kouluttajat:  
Karoliina Maanmieli, (FT, kirjallisuusterapia, mielenterveystyö)
Kati Sarvela (HLL, hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia)

Paikka ja aika:  
Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus, Puutarhurintalo
La 13.4.2018 9.00-16.30

Hinta:
120 euroa (sis. aamu- ja päiväkahvin)

Ilmoittautuminen:
31.3.2019 mennessä jouni.kettunen@ers.fi p. 050 4419787

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Karoliina Maanmieli email. karoliina.kahmi@gmail.com p.050 3454537