Traumatietoudesta ja terapeuttisesta kirjoittamisesta voimavaroja ja työmenetelmiä asiakastyöhön

Traumatietoudesta ja terapeuttisesta kirjoittamisesta voimavaroja ja työmenetelmiä asiakastyöhön
Koulutuspäivä:
13.4. klo 9.00 - 16.30
Paikka: Jyväskylä
Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus, Puutarhurintalo
Kouluttajat: Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapia-ohjaaja, FT
Kati Sarvela, hypnoterapeutti, sensomotorinen psykoterapia, HLL

Hinta: 120,00€ (alv 0%)

Koulutus toteutetaan Iloa ja Toivoa sekä Eino Roiha instituutin yhteistyönä

Miksi terveydenhoidon ammattilaiset tarvitsevat “traumainformointia”?

Kaikki terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat tietoa, jonka avulla voivat tunnistaa asiakkaidensa traumataustan. Lapsuuden kaltoinkohtelu ja laiminlyönnit aiheuttavat terveysongelmia ja heikentävät hyvinvointiamme. Tieteellinen tutkimus vahvistaa, että lapsuuden tunnehaavoilla, traumoilla, voi olla kauaskantoiset vaikutukset elämässämme.

Tällä orientaatiokurssilla tutustumme traumojen ja lapsuuden kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien (ACE) seuraamuksiin. Käymme läpi psykoedukatiivisia työkaluja ja terapeuttisen kirjoittamisen menetelmiä, joiden avulla ihmisiä voidana opettaa havainnoimaan, ilmaisemaan ja säätelemään vireystilaansa, tunnetilojaan ja omaa autonomista hermostoaan.

Lisää koulutuksesta ja ilmoittautuminen:

http://www.iloajatoivoa.fi/event/traumatietoudesta-ja-terapeuttisesta-ki...