SÄVELTÄMISEN PEDAGOGIIKKAA - täydennyskoulutusta luokanopettajille

Säveltämisen pedagogiikkaa -täydennyskoulutus on suunnattu luokanopettajille, jotka opettavat musiikkia perusopetuksen 3 – 6. luokilla. Kurssille voivat osallistua myös luokanopettajaksi opiskelevat.

Musiikin tekemistä lähestytään konkreettisesti toteuttamalla omia pienimuotoisia sävellyksiä. Samalla perehdytään säveltämisen pedagogiikkaan, jota opettaja voi hyödyntää suoraan musiikin opetuksessaan. Säveltämisen pedagogiikan taustalla on ajatus ”jokaisen lapsen on mahdollista luoda omaa musiikkia”.

Kouluttaja: FL, KM, luokanopettaja ja musiikkikasvattaja Henna Suomi, Jyväskylän yliopisto.
Hän on ohjannut luokanopettajaksi opiskelevia Jyväskylän normaalikoululla sekä toiminut musiikinopettajana Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Lv. 2016 - 2017 hän on suorittanut opetushallituksen järjestämän Säveltämisen pedagogiikka -koulutuksen.

Aika: Syyslukukauden 2017 aikana järjestetään kolme eri koulutusjaksoa.
Kuhunkin jaksoon voi osallistua 10-12 opiskelijaa.

1. jakso pe 6.10. klo 13 – 18 ja pe 27.10. klo 13 – 18
2. jakso pe 10.11. klo 13 – 18 ja pe 24.11. klo 13 – 18

Paikka: Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos M320A, 3. kerros
Hinta: 180 euroa (opiskelijat 120 euroa)
Lisätiedot: Henna Suomi p. 050 357 6412, s-posti: henna.m.suomi@jyu.fi

Ilmoittautumiset: Jouni Kettunen p. 050 441 9787, s-posti: jouni.kettunen@ers.fi