RYHMÄTAIDETERAPIAKOULUTUS, 90 op

RYHMÄTAIDETERAPIAKOULUTUS 2017–2020, HELSINKI

Kolmevuotinen ammatillinen taideterapiakoulutus on alkanut kesäkuussa

Kuvataiteeseen painottuvan ryhmätaideterapiakoulutuksen johtajana toimii taiteen tohtori, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti sekä kuvataideterapeutti Mimmu Rankanen ja kouluttajina lisäksi TaM, TK, taideterapeutti Hanna Hentinen, kuvataiteilija, taideterapeutti Anna Wilhelmus ja vierailijat.

Eino Roiha –instituutti aloittaa uuden 90 op ryhmätaideterapiakoulutuksen Helsingissä kesäkuusta 2017 elokuuhun 2020. Kouluttajat toteuttivat vastaavan koulutuksen yhteistyössä Aalto-yliopiston APRO:n ja Ihmissuhdetyö ry:n kanssa vuosina 2013-2015.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on:
1) Alalle soveltuva korkeakoulutasoinen tai vastaava pohjakoulutus terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alalta
2) Vähintään 2 vuotta opintojen jälkeistä työkokemusta
3) Aiemmat vähintään vuoden kestoiset taideterapian opinnot (8-30 op opetustahosta riippuen)
4) Aiemmin läpikäyty tai koulutuksen aikana käytävä vähintään 80 tunnin kestoinen taideterapia tai psykoterapia joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana
5) Tieteelliseen ammattikirjallisuuteen perehtymiseen riittävä englannin kielen taito

KOULUTUKSEEN HAKU

Opiskelijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastatteluiden perusteella:

1. Hakemus
Hakulomake löytyy liitetiedostosta word ja pdf muodossa. Täytä hakemus koneellasi ja varmista ennen sen lähettämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet pdf. muodossa. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, jäljennökset koulutus- ja työtodistuksista (koulutukselle olennainen työkokemus). Hakulomake pdf. liitteineen lähetetään osoitteeseen: mimmu.rankanen@hotmail.com
Hakuaika päättyy perjantaina 17.3.2017 kello 16.

2. Haastattelu
Koulutuksen ja työkokemuksen perusteella soveltuvat hakijat kutsutaan 45 min kestoiseen haastatteluun. Haastattelut toteutuvat maanantaipäivinä Helsingissä 6.3.–10.4.2017. Haastattelumaksu on 50 €.
Valinnoista ilmoitetaan perjantaihin 21.4.2017 mennessä.

KOULUTUS

Ryhmätaideterapiakoulutus suoritetaan kolmessa vuodessa. Koulutus toteutetaan
monimuotokoulutuksena. Luentojen lisäksi koulutuksessa käytetään erilaisia kokemukselliseen oppimiseen ja luoviin menetelmiin perustuvia ryhmätyömenetelmiä. Koulutuksen aikana pidetään oppimispäiväkirjaa, johon sisältyy oman toiminnan ja oppimisen reflektointia. Käytännön harjoittelua tuetaan työnohjauksen avulla.
Opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöä. Tieteelliseen ammattikirjallisuuteen perehdytään sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Koulutukseen kuuluu sekä taiteellisia että kirjallisia töitä, esseitä ja lopuksi opinnäytetyö. Opiskelijoiden harjoittelu ja itsenäinen työskentely rytmittyy lähijaksojen väliin. Opinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohella. Opintojen (90 op) sisältöjä on kuvattu tarkemmin koulutuksen esitteessä: www.ers.fi

Koulutuksen status
Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kavatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta, joka antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen työskentelyssä taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Opiskelija oppii käyttämään taiteellista vuorovaikutusta jäsentyneellä ja tavoitteellisella tavalla huomioiden kokonaisvaltaisesti toiminnallisen, sosiaalisen ja psyyken tasot. Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Eino Roiha -säätiö ylläpitää Eino Roiha -instituuttia (ers.fi),
joka on arvostettu taideterapioiden koulutustaho. Instituutissa järjestetään myös musiikkiterapian sekä tanssi- ja liiketerapian ammatillisia koulutuksia. Tämän kuvataiteeseen painottuvan ryhmätaideterapiakoulutuksen johtajana toimii taiteen tohtori, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti sekä kuvataideterapeutti Mimmu Rankanen ja kouluttajina lisäksi TaM, TK, taideterapeutti Hanna Hentinen, kuvataiteilija, taideterapeutti Anna Wilhelmus ja vierailijat.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen 2017 - 2020 kokonaishinta on 12 450 €. Tämän lisäksi tulee haastattelumaksu 50 € ja oman taide/psykoterapian kulut. Opintomaksu maksetaan vuosittain viidessä 830 € erässä. Hintaan sisältyvät koulutuksen taidemateriaalit ja sähköiset oppimateriaalit.
Mikäli opiskelija ennen koulutuksen alkua peruu vastaanottamansa opiskelupaikan ilman painavaa syytä, joudumme veloittamaan 50% koko koulutushinnasta. Jos opiskelija keskeyttää aloittamansa koulutuksen, veloitamme jäljellä olevasta koulutusmaksusta 50%.

Koulutus ei ole opintotukeen tai opintososiaalisiin etuuksiin oikeuttavaa koulutusta.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja:

Eino Roiha –Instituuttiin ja maksuihin liittyen
Eino Roiha –Instituutin toiminnanjohtaja Jouni Kettuselta, jouni.kettunen@ers.fi
p. 050 44 197 87

HUOM! LIITETIEDOSTOT NÄKYVÄT MM. SEURAAVILLA SELAIMILLA: Safari, Firefox, Chrome (ei välttämättä näy selaimessa Explorer)