Level 1 koulutus: Johdanto vibroakustiseen terapiaan, 1 op

Koulutus antaa osallistujille perustiedot Vibroakustisesta terapiasta ja mahdollistaa hakeutumisen Level 2: VIBRAC-hoitaja koulutukseen.

Seuraava koulutus on keväällä 2018

Sitovat ilmoittautumiset:
VIBRAC / Eino Roiha- säätiö
Jouni Kettunen p. 050 441 9787
jouni.kettunen@ers.fi

Marko Punkanen
training@vibrac.fi
www.vibrac.fi, www.ers.fi