Hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä nimeää Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Kauko Sorjonen, Niilo Mäki -säätiö ja Keski-Suomen Konservatorion -säätiö kukin yhden jäsenen. Valtuuskunta nimittää hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2019:

Timo Ahonen (pj.) - Niilo Mäki -säätiö
Leena-Maija Alho - Eino Roihan perikunta

Hannu Ikonen (varapj.) - Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Emma Koistinen - Kauko Sorjonen
Anneli Rahn - Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö 

Mariana Siljamäki - Jyväskylän yliopisto
Aarne Vesterinen - Jyväskylän kaupunki

Eino Roiha –säätiön hallitus vuonna 2019

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä varajäsenineen. Hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Puheenjohtaja
Jukka Louhivuori (varalla hallituksessa Mikko Myllykoski)

Jäsenet
Jaakko Erkkilä, varapj. (varalla Esa Ala-Ruona)
Eva Halme (varalla Leena Pantsu)
Raija Lundahl (varalla Kare Norvapalo)
Suvi Saarikallio (Sirpa Eskelä-Haapanen)
Virpi Veskoniemi (varalla Elsa Campbell)
Marjo Tiainen-Niemistö (varalla Anne-Mari Kunelius)