Hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä nimeää Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Kauko Sorjonen, Niilo Mäki -säätiö ja Keski-Suomen Konservatorion -säätiö kukin yhden jäsenen. Valtuuskunta nimittää hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan jäsenet:

Päivi Fadjukoff (pj.) - Kauko Sorjonen
Leena-Maija Alho - Eino Roihan perikunta
Anneli Rahn - Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö 

Mariana Siljamäki - Jyväskylän yliopisto
Timo Ahonen - Niilo Mäki -säätiö

Hannu Ikonen (varapj.) - Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 

Aarne Vesterinen - Jyväskylän kaupunki

Eino Roiha –säätiön hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä varajäsenineen. Hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Puheenjohtaja
Jukka Louhivuori (varalla hallituksessa Mikko Myllykoski)

Jäsenet
Jaakko Erkkilä, varapj. (varalla Esa Ala-Ruona)
Eva Halme (varalla Leena Pantsu)
Kare Norvapalo
Raine Koskimaa (varalla Suvi Saarikallio)
Hannu Perälä (varalla Elsa Campbell)
Marjo Tiainen-Niemistö (varalla Anne-Mari Kunelius)