Äänenkäytön ja laulun täydennyskoulutus opettajille

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten ja nuorten opettajille (lastentarhan-, luokan- ja musiikkileikkikoulunopettajat jne. Opettajat ovat äänessä suuren osan työajastaan, ja he joutuvat ohjaamaan myös lasten laulamista, mutta nykyisissä opettajankoulutusohjelmissa ei enää tarjota puhe- ja lauluäänen koulutusta.
Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kymmenelle lastentarhan-tai luokanopettajalle, jotka työskentelevät Keski-Suomessa. Myös Keski-Suomen ulkopuolelta voi osallistua koulutukseen, mikäli vapaita paikkoja on jäljellä. Täydennyskoulutus koostuu seitsemästä lähijaksosta, joista jokaiseen sisältyy luento, ryhmätuntien käytännön harjoitukset sekä henkilökohtaiset laulutunnit (7 x 45 min.). Lähijaksojen tuntimäärä on 35 tuntia. Osallistujat saavat henkilökohtaisilla tunneillaan yksilöllisiä ohjeita itsenäiseen harjoitteluunsa. Koulutukseen sisältyy jonkin verran kotitehtäviä.

Täydennyskoulutuksen tavoitteet:
• Tukea kokonaisvaltaisesti opettajan omaa äänellistä terveyttä
• Auttaa taloudellisen äänenkäytön ylläpitämiseen
• Kehittää opettajan oman puhe – ja lauluilmaisun laatua
• Antaa tietoa fysiologisen ja psyykkisen kehityksen vaikutuksesta lasten ja nuorten äänenkäyttöön
• Lisätä pedagogisia valmiuksia terveen äänenkäytön ja laulutaidon ohjaamiseen päiväkodeissa ja peruskouluissa

Koulutuksen hinta: 2000€ / henk

Lisätiedot: Hannele Valtasaari p. 050-541 8821, s-posti: hvaltasa@gmail.com
Ilmoittautumiset 15.11. 2018 mennessä: Jouni Kettunen p. 050 441 9787, s-posti: jouni.kettunen@ers.fi

Enemmän koulutuksesta ja sen sisällöstä alla olevasta liitteestä.

Liitetiedosto: